Anlaşmalı Boşanma Protokolü - Hukuki Danışmanlık
Son Yazılar
Yükleniyor...

15 Nisan 2022 Cuma

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlasmali-Bosanma-Protokolu

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşler, boşanma davasının mali sonuçlarını ve çocuğun durumunu açıklayan anlaşmalı bir boşanma kararı hazırlayarak ve bu başvuruyu hakimin onayına sunarak barışçıl boşanma yolunda ilk adımı atarlar.  Anlaşmalı boşanma sicili, eşlerin evlilik birliğini feshetmek için gönüllü olarak başvurabilecekleri boşanma sebeplerinden biridir.  Eşlerin karşılıklı rıza ile boşanabilmeleri için düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolünün adli kontrol şartlarını sağladığını teyit etmeleri gerekir.  Uygun anlaşmalı boşanma kaydı hakim tarafından onaylandıktan sonra boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma nedeniyle boşanma, TMK § 166 fıkra 3'te evlilik bağının sarsılması başlığı altında düzenlenmiştir.  Bu kanun hükmüne göre eşler üzerinde anlaşmaya varılan boşanma protokolü sayesinde önceden kararlaştırılan şartlarda hızlı ve barışçıl bir boşanma talep etmektedirler.  Hakim eşlerin dilekçesini ve tutanaklarını uygun görürse boşanma kararı verilir.  Eşler, boşanmanın sözleşme protokolünde zorunlu olan mali ve çocuk meseleleri üzerinde anlaşmalıdır.  Ayrıca dilerlerse tutanaklara seçmeli sorularla ilgili hükümler de koyabilirler.  Taraflar dilerlerse mal rejiminin tasfiyesine, malların birbirlerine veya üçüncü kişilere devrine veya sınırlı bir ayni hakka ilişkin karar alabilirler.

Eşlerin evlilik birliğini hızlı bir şekilde sona erdirmelerine olanak sağlayan anlaşmalı boşanmada, hakim eşlerin kusurlu olup olmadığını değerlendirmez.  Özellikle anlaşmalı boşanmanın şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve mülkiyet konularında ortak bir niyet beyanının bulunup bulunmadığı ve anlaşmalı boşanma kaydında çocukların durumu ile ilgilenmektedir.

2021 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçe Örneği

Eşler, uyuşmazlığa konu olan sebep ve iddiaları, kendileri tarafından düzenlenen yazılı boşanma tutanağı veya tutanağa sözlü beyan şeklinde sunabilirler.  Eşlerin beyanlarını yazılı olarak yapmalarını, boşanmanın önemli konuları hakkında detaylı düşünmelerini, acele karar vermelerini ve hata yapmalarını engeller.  Ayrıca mahkeme tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma aşamalarından önce sunulan anlaşmalı boşanma protokolü, yargı sürecini kolaylaştırmaktadır.  Bu nedenle önceden kararlaştırılan boşanmaya ilişkin yazılı bir tutanak hazırlamaları tarafların yararına olacaktır.

 Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı ve malın devri

Taraflar, boşanma protokolüne malın mülkiyetinin diğer eşe devredilmesine veya sınırlı ayni hakların yaratılmasına ilişkin hükümler koyabilirler.  Tarafların talebi üzerine mahkemenin kararlaştırılan boşanma kararı ile taşınmaz, lehine ayni hakkı tesis edilen eş lehine silinir.  Mülkiyet hakkını elde eden eş, bu edinimi doğrudan tescil ettirme hakkına sahiptir.  Mahkeme tarafından verilen çekişmeli boşanma kararı da bir hüküm niteliği taşıdığından, bu karar tapu siciline mahkeme tarafından tebliğ olunur.  Tapu dairesine yapılan bu bildirime istinaden EBL'nin 28. maddesi uyarınca tapu idaresi tarafından tapu kütüğüne şerh yapılır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların üçüncü kişi lehine kazanç elde etmeleri de mümkündür.  Anlaşma protokolünde sıklıkla karşılaşılan bu durum, genellikle eşlerin çocukları lehine tasarlanmaktadır.  Eşler, kendilerine veya bir başkasına ait olan taşınmaz malın mülkiyetinin üçüncü kişiye devredildiğini veya taşınmaz mal üzerindeki ayni hakkının üçüncü kişi lehine tesis edildiğini boşanma sözleşmesinde belirleyebilirler.

Ayni hakkı devretmekle yükümlü olan eş bu yükümlülüğü yerine getirmiyorsa, diğer alacaklı eş, TMK § 716'ya göre tescilin icra yolunu seçmelidir.  Ayrıca çekişmeli boşanmada yükümlü olan eşin, icra tedbirinden önce taşınmazı başkasına devretmesi de mümkündür.  Bu durumda alacaklı olan eş, söz konusu malın diğer eş üzerinde olmaması nedeniyle tescilin icrası için dava açamaz.  Bu durumda alacaklı eşin diğer eşe karşı sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat davası açması gerekir.

Kaynak: https://www.hukukidurum.com/anlasmali-bosanma-protokolu-ve-dilekcesi/

Paylaş

Yorum Yap

Bildirimler
Alanında uzman avukatlardan hukuki destek almak için bizimle iletişime geçin.
Kapat